Jakie minerały ukryte są w elektronice?

elektronika
Autor Urszula Brudny · 15-07-22

Krzem, miedź, złoto, żelazo, aluminium, platyna, kobalt i pierwiastki ziem rzadkich to minerały, które są wykorzystywane w produkcji elektroniki.

Minerały w elektronice: gdzie można je znaleźć?

Żelazo jest kluczowym składnikiem magnesów, natomiast aluminium jest wykorzystywane w okablowaniu w komputerach. Krzem jest podstawą elektroniki, natomiast metale ziem rzadkich są kluczowe w produkcji magnesów i półprzewodników.

Które są najważniejsze?

Aluminium jest używane w komputerach, telefonach komórkowych, samolotach i wielu innych przedmiotach. Aluminium jest używane w produkcji obwodów, tranzystorów, przewodów, płytek drukowanych i innych urządzeń. Krzem i aluminium są dwoma najważniejszymi składnikami nowoczesnej technologii i są wykorzystywane w komputerach, telefonach komórkowych, samolotach i wielu innych przedmiotach.

Miedź jest czerwonawym metalem, który jest bardzo wydajny w przewodzeniu prądu. Miedź znajduje się w przewodach elektrycznych i płytkach drukowanych. Miedź jest używana w komputerach, telefonach komórkowych, samochodach, aparatach i wielu innych przedmiotach. Miedź jest używana w elektronice, ponieważ jest bardzo dobrym przewodnikiem.

Złoto jest gęstym żółtym metalem, który jest bardzo wydajny w przewodzeniu prądu. Złoto jest używane do okablowania, płytek drukowanych, komputerów, telefonów komórkowych i wielu innych urządzeń.

Żelazo to pierwiastek, który jest używany w magnesach i w okablowaniu elektrycznym. Żelazo jest używane w elektronice, ponieważ jest ferromagnetyczne: nabywa trwałego namagnesowania, gdy jest poddane silnym zewnętrznym polom magnetycznym. Żelazo jest używane do produkcji magnesów, elektromagnesów i przewodów elektrycznych.

Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków występujących w układzie okresowym. Metale ziem rzadkich są stosowane w elektronice, ponieważ mają unikalne właściwości magnetyczne, chemiczne i optyczne, które nie występują w innych pierwiastkach.

Krzem - podstawa elektroniki

Krzem jest drugim (po tlenie) najbardziej obfitym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej i najważniejszym surowcem do produkcji układów elektronicznych. Krzem nie występuje w przyrodzie w czystej postaci, ale zawsze znajduje się w związkach z innymi pierwiastkami. Z tych związków krzem wyodrębnia się za pomocą reakcji chemicznych oraz metodami przemysłu chemicznego. Krzem jest stosowany w elektronice, ponieważ jest półprzewodnikiem: jego przewodnictwo elektryczne nie wynika tylko z elektronów, ani z drgań sieci, ale jest spowodowane przez oba te czynniki. Możliwość kontrolowania przepływu prądu przez krzem jest podstawą współczesnej elektroniki.