Niszczenie środowiska podczas wydobywania minerałów

Niszczenie środowiska
Autor Urszula Brudny · 05-08-22

Jak wiadomo wydobywanie minerałów kopalnych niesie ze sobą wiele korzyści. Żelazo, miedź, siarka lub żwir mają olbrzymi wpływ na rozwój i funkcjonowanie polskiego przemysłu.

Zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z wydobywania minerałów

Niestety eksploatacja może mieć bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne. Przykładowo, górnictwo odkrywkowe przyczynia się do jego znacznej degradacji. Po pierwsze budowa takiej kopalni zajmuje wiele przestrzeni, co wiąże się z koniecznością usunięcia roślinności oraz gleby. Naturalnym następstwem takiego postępowania jest śmierć żyjących w okolicy zwierząt. W ten sposób cały znajdujący się tam ekosystem ulega totalnej dewastacji.

Wpływ wydobywania minerałów na środowisko

Śmierć roślin i zwierząt to niejedyny problem związany z kopanie wspomnianych surowców. Niszczenie środowiska podczas wydobywania minerałów może polegać na nienaturalnej ingerencji w stan pobliskich rzek. Zbyt duże pogłębianie tworzonych wyrobisk skutkuje pojawianiem się tam wody, którą należy odpompować. W takiej sytuacji człowiek obniża poziom wód gruntowych i zmienia reżim okolicznych rzek. Takie postępowanie ma wpływ na roślinność oraz zwięrzeta znajdujące się z dala od miejsca wydobywania surowców. Ponadto może prowadzić do odczuwalnych trzęsień ziemi i stanowić zagrożenie dla ludzi. Poza tym należy wspomnieć o zalegających w kopalniach skałach płonnych. Ich ciężar stanowi zbyt duży wysiłek dla podłoża, co skutkuje większym zanieczyszczeniem powietrza.

Jak chronić środowisko przed zniszczeniem podczas wydobywania minerałów?

Ciężko mówić o możliwości zaprzestania wydobywania minerałów, ale warto poruszyć kwestię zrównoważonego sposobu eksploatacji kopalń. Należy zadbać o nieprzekraczanie poziomu samoodtwarzania zasobów, ponieważ to prowadzi do spadku ich jakości oraz ilości. Ponadto podczas wydobycia warto stawiać na nowoczesne energooszczędne maszyny stanowiące mniejszy ciężar dla środowiska. Ostatnia kwestia to świadomość społeczeństwa, rozpowszechniony recykling zmniejsza zapotrzebowanie na niektóre minerały, a co za tym idzie redukuje degradacje ekosystemu.