Zagrożenia dla ludzi spowodowane wydobywaniem minerałów

Zagrożenia

Wydobycie minerałów jest powszechną praktyką w wielu częściach świata. Chociaż w niektórych przypadkach może być korzystne, może mieć również niszczące konsekwencje dla ludzi i środowiska. Wydobycie minerałów może mieć poważne skutki dla środowiska. Na przykład może zniszczyć ziemię i zaszkodzić lokalnym ekosystemom. Ma również negatywny wpływ na zdrowie ludzkie. Gdy podczas wydobycia ludzie mają kontakt z dużą ilością odłamków skalnych i pyłu, mogą być narażeni na działanie szkodliwych substancji chemicznych i metali ciężkich. Mogą być również zagrożeni rakiem, chorobami układu oddechowego i innymi problemami zdrowotnymi.