Wydobywanie minerałów – jak ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko?

środowisko
Autor Urszula Brudny · 09-07-22

Żyjemy w czasach, w których nie da się funkcjonować bez wykorzystywania cennych minerałów kopalnych. Pomimo tego warto stawiać na działania mające na celu redukcje ich wydobycia, które ma bardzo niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Wpływ wydobywania minerałów na środowisko

Kopalnie prowadzą do niszczenie gleb, roślinności, a co za tym idzie okolicznej fauny, dlatego warto przeciwdziałać powstawaniu większej ilości tego rodzaju miejsc. Ponadto wydobycie złóż ma wpływ na atmosferę, zwiększa ilość znajdujących się w niej szkodliwych pyłów i generuje hałas pogarszający jakość środowiska przyrodniczego. Nie można zapomnieć o negatywnym oddziaływaniu na hydrosferę. Tworzenie kopalń odkrywkowych prowadzi do powstawania głębokich lejów i wylewania się wód gruntowych. Taka sytuacji prowadzi do konieczności ich odpompowywania i zmniejszania ich poziomu, czego następstwem jest zmiana reżimu rzek oraz ich większe zanieczyszczenie. Na koniec należy wspomnieć, że górnictwo odkrywkowe prowadzi do zapadania się gruntu oraz innych katastrof ekologicznych.

Jakie korzyści płyną z ograniczenia wpływu wydobywania minerałów na środowisko?

Zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania podczas wydobywania minerałów jest możliwe, ale aby to osiągnąć potrzebne jest zaangażowanie władz oraz całego społeczeństwa. W wielu regionach pogórniczych prowadzi się akcje rekultywacyjne mające na celu odtworzenie panujących tam dawniej warunków przyrodniczych. Natura cechuje się olbrzymią siłą i niekiedy tego typu działalność przynosi pozytywne efekty już po kilku lub kilkunastu latach. Dzięki ich podejmowania niegdyś niebezpieczne i nieestetyczne tereny stanowią schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Rekultywacja terenów pogórniczych oraz usuwanie z nich hałd zmniejsza zanieczyszczenie atmosfery wynikające z olbrzymiego nacisku na okoliczne gleby. Poza tym władze decydują się na wdrażanie planów zakładających stosowanie nowoczesnych technologii, których wykorzystanie minimalizuje negatywy wpływ wydobywania minerałów na środowisko.